Ειδικές Τραπεζικές Επιταγές (Bank money order)

Bank money order είναι ειδικές τραπεζικές επιταγές, οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν σε άλλη τράπεζα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και αφορούν συνήθως προκαθορισμένες ονομαστικές αξίες. […]