Basket Pegger (Basket pegger)

Basket pegger είναι ένας όρος που αφορά μια οικονομία η οποία καθορίζει την ισοτιμία του εθνικού της νομίσματος σε σχέση μ’ ένα καλάθι νομισμάτων και όχι μόνο με ένα νόμισμα.