Ψευδαίσθηση του Ελέγχου (Illusion of control)

Ψευδαίσθηση του ελέγχου ονομάζεται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή ότι μπορούν να επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή. […]

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral finance / Behavioral economics)

Συμπεριφορική χρηματοοικονομική είναι ένας κλάδος των χρηματοοικονομικών που προσπαθεί να εξηγήσει φαινόμενα στην επενδυτική πρακτική που δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, δηλαδή […]