Επίθεση του 51% (51% attack)

Επίθεση του 51% ή αλλιώς επίθεση πλειοψηφίας είναι μια απόπειρα επίθεσης στην ακεραιότητα ενός συστήματος blockchain (πχ bitcoin) κατά την οποία μια ομάδα κακόβουλων miners ελέγχουν περισσότερο από το […]