Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday)

Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday) θεωρείται η 16η Σεπτεμβρίου 1992, ημέρα την οποία η υπερτιμημένη αγγλική λίρα αποχώρησε από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών έχοντας δεχτεί επίθεση από τον μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος. […]