Αρχή του Βέβαιου Ισοδύναμου (Certainty equivalent)

Η αρχή του βέβαιου ισοδυνάμου ορίζει ότι για κάθε αβέβαιη προοπτική υπάρχει μια αξία (το βέβαιο ισοδύναμο) έτσι ώστε ο επενδυτής να είναι αδιάφορος μεταξύ της αβέβαιης προοπτικής και του βέβαιου ισοδυνάμου.