Χαρακτηριστικά Οικονομικών Συστημάτων (Characteristics of economic systems)

Οι σύγχρονες οικονομίες που λειτουργούν με βάση το σύστημα της αγοράς παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως: […]