Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial stability)

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι η κατάσταση στην οποία οι χρηματαγορές, οι κεντρικές τράπεζες κι άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλων αναταραχών. […]