Γρίφος των Επενδύσεων Κλειστού Τύπου (Closed end fund puzzle)

Γρίφος των συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου ορίζεται ως το γεγονός όπου οι τιμές των μετοχών αυτών των επενδύσεων είναι συστηματικά μειωμένες σε σχέση με την αγοραία αξία των επενδύσεων που έχουν στο χαρτοφυλάκιο. […]