Κοινοπραξία (Joint venture / Consortium)

Κοινοπραξία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ή περισσότερων ξένων επιχειρήσεων με μία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις σε μια χώρα, για τη δημιουργία μιας […]