Διαρκής Απογραφή (Continuous inventory)

Διαρκής απογραφή είναι το σύστημα απογραφής που επιτρέπει την άμεση ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με την ποσότητα, το κόστος ανά μονάδα και το συνολικό κόστος για κάθε είδος εμπορεύματος. […]