Χρεωστική Κάρτα (Debit card)

Χρεωστική κάρτα είναι μια κάρτα που εκδίδεται από τις τράπεζες και η οποία επιτρέπει στους πελάτες τους να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για να τραβήξουν χρήματα ή να πληρώσουν για αγαθά και υπηρεσίες. […]