Αποπληθωρισμός (Deflation)

Αποπληθωρισμός είναι η διαρκής τάση μείωσης του γενικού επιπέδου τιμών για μακρά χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρνητικό πληθωρισμό. […]