Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods)

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς καλάθι της νοικοκυράς είναι μια ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμεύει για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του […]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Consumer price index)

Δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει ένα δείγμα νοικοκυριών, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νοικοκυριών. […]