Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Derivatives)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που προκύπτουν ή είναι συνδυασμός άλλων βασικών προϊόντων. […]