Αυτόματοι / Προαιρετικοί Σταθεροποιητές (κόφτες) (Automatic / Discretionary stabilisers)

Αυτόματοι οικονομικοί σταθεροποιητές (automatic economic stabilisers) είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που μειώνουν το εύρος των οικονομικών διακυμάνσεων σε μια χώρα, χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στην οικονομική πολιτική. […]