Οικονομικές Ανάγκες (Economic needs)

Οικονομικές ανάγκες είναι οι ανάγκες που για την ικανοποίηση τους χρησιμοποιούνται οικονομικά αγαθά. Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά κάθε μια ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. […]