Οικονομική Μονάδα (Economic unit)

Οικονομική μονάδα είναι στην οικονομική επιστήμη ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. […]