Ενεργός Πληθυσμός (Active population)

Ενεργός πληθυσμός είναι το τμήμα εκείνο του πληθυσμού που προσφέρεται να απασχοληθεί σε κάποια οικονομική δραστηριότητα, με οποιαδήποτε ιδιότητα (επιχειρηματία, μισθωτή, ελεύθερου επαγγελματία κλπ).