Επανέκφραση (Redenomination)

Επανέκφραση είναι η μείωση της ονομαστικής αξίας ενός νομίσματος στην οποία προχωράει η κεντρική τράπεζα μιας χώρας εξαιτίας του υπερπληθωρισμού και της υποτίμησης του, χωρίς να αλλάξει την συναλλαγματική ισοτιμία του. […]