Επιδότηση / Επιχορήγηση (Subsidy)

Επιδότηση είναι η οικονομική ενίσχυση μιας βιομηχανίας ή μιας εταιρίας από μία κυβέρνηση για την υποστήριξη μιας επιθυμητής δραστηριότητας όπως οι εξαγωγές, τη διατήρηση χαμηλών τιμών σε ορισμένα βασικά αγαθά, τη διατήρηση εισοδήματος […]