Φυσικό Μονοπώλιο (Natural monopoly)

Φυσικό μονοπώλιο είναι το μονοπώλιο που δημιουργείται όταν μία μόνο επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε ολόκληρη την αγορά, σε μικρότερο κόστος απ’ ότι μπορούν οι υπόλοιπες.