Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Natural rate of unemployment)

Φυσικό ποσοστό ανεργίας, κατά τον Friedman, είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκείνο το μισθό ο οποίος εξισώνει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας.

Ανεργία (Unemployment)

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία και εμφανίζεται όταν υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά εργασίας. […]