Φόρος επί των Τόκων των Καταθέσεων (Deposit interest retention tax)

Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων είναι η φορολόγηση του τόκου που λαμβάνουν οι επενδυτές ως ανταμοιβή για τις καταθέσεις τους στις τράπεζες. […]