Γεωργική / Αγροτική Παραγωγή (Agricultural production)

Γεωργική / Αγροτική παραγωγή είναι η παραγωγή η οποία περιλαμβάνει όλες τις πρωτογενείς δραστηριότητες, δηλαδή τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση, τη θήρα […]