Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge funds)

Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) είναι επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται έχοντας σκοπό το κέρδος μέσω υπεραποδόσεων, με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων από εύπορους ιδιώτες και ιδρύματα. […]

Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday)

Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday) θεωρείται η 16η Σεπτεμβρίου 1992, ημέρα την οποία η υπερτιμημένη αγγλική λίρα αποχώρησε από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών έχοντας δεχτεί επίθεση από τον μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος. […]