Οικονομικό Κύκλωμα (Circular flow of income)

Οικονομικό Κύκλωμα είναι ένα απλουστευμένο οικονομικό μοντέλο που περιγράφει την αντίστροφη σχέση του εισοδήματος μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Οι παραγωγοί παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες σε αντάλλαγμα χρήματος. […]

Το υπόδειγμα που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω έχει κατασκευαστεί με τις παραδοχές: