Οικονομικό Πρόβλημα (Economic problem)

Οικονομικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία εξαιτίας της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και της περιορισμένης ποσότητας των […]

Πλεόνασμα Καταναλωτή (Consumer surplus)

Πλεόνασμα καταναλωτή είναι η χρησιμότητα που ωφελείται ένας αγοραστής όταν πληρώσει για ένα προϊόν μικρότερη τιμή από εκείνη την οποία θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει. […]

Παράδοξο της Αξίας (Paradox of value)

Παράδοξο της αξίας ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται πολλές φορές μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής των αγαθών και της σπουδαιότητας που έχουν αυτά για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. […]