Υπεραισιοδοξία των Μάνατζερ (Managerial overoptimism bias)

Υπεραισιοδοξία των μάνατζερς είναι η συμπεριφορική παρατήρηση όπου τα διευθυντικά στελέχη τείνουν να έχουν υπεραυτοπεποίθηση και να είναι πιο αισιόδοξα όταν πιστεύουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο μίας κατάστασης. […]