Υπόθεση του Κύκλου Ζωής (Life cycle hypothesis)

Υπόθεση του κύκλου ζωής είναι μια οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία τα άτομα προγραμματίζουν την καταναλωτική κι αποταμιευτική τους συμπεριφορά σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ώστε να πετύχουν την καλύτερη δυνατή […]