Υποτίμηση (Devaluation)

Υποτίμηση ενός νομίσματος είναι η μείωση στη συναλλαγματική ισοτιμία του σε σχέση με μία επιλεγμένη βάση. Η βάση μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταξύ των εγχώριων μισθών, της παγκόσμιας τιμής του χρυσού ή ενός ξένου νομίσματος. […]