Φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect)

Φαινόμενο του Ιανουαρίου είναι μια ημερολογιακή ανωμαλία που συναντάται στην χρηματαγορά, κατά την οποία οι αποδόσεις των μετοχών τον μήνα Ιανουάριο δείναι πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών του χρόνου. […]