Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods)

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς καλάθι της νοικοκυράς είναι μια ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμεύει για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του […]