Κάρτα Εγγύησης Επιταγών (Cheque / Check guarantee card)

Κάρτα εγγύησης επιταγών είναι μια επιταγή η εξόφληση της οποίας γίνεται με την επίδειξη μιας τραπεζικής κάρτας η οποία χρησιμεύει σαν εγγύηση αυτής.