Καταπατητής (Abator)

Καταπατητής (abator) είναι το άτομο που παράνομα εγκαθίσταται ή εκμεταλλεύεται ακίνητη περιουσία, παρεμποδίζοντας έτσι τους νόμιμους κληρονόμους να αποκτήσουν την κυριότητά της.