Κυμαινόμενη Ισοτιμία εντος ορίων (Target-zone arrangement)

Κυμαινόμενη ισοτιμία εντός ορίων (target-zone arrangement) είναι ένα σύστημα διακύμανσης ισοτιμίας στο οποίο οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να προσαρμόζουν την εθνική οικονομική πολιτική τους έτσι ώστε να διατηρούν την συναλλαγματική ισοτιμία τους μέσα σε […]