Κόστος Αντικατάστασης / Αναπλήρωσης (Replacement cost)

Κόστος αντικατάστασης ή κόστος αναπλήρωσης είναι το ποσό που θα πλήρωνε η επιχείρηση για να αντικαταστήσει τους παραγωγικούς συντελεστές της.