Κανόνας των μικρών Αριθμών (Law of small numbers)

Κανόνας των μικρών αριθμών είναι ο ευριστικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούν ότι μικρά δείγματα παρατηρήσεων αντανακλούν και αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες του πληθυσμού. […]