Μαθητεία (Apprenticeship)

Μαθητεία είναι η εκμάθηση μιας τέχνης με την παροχή πρακτικών γνώσεων από ένα πρόσωπο πεπειραμένο, προς ένα νέο που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες επαγγελματικές γνώσεις.