Μέσα Οικονομικής Πολιτικής (Means of financial policy)

Μέσα οικονομικής πολιτικης είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι κυβερνήσεις χωρών ή οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. […]