Φυσικό Μονοπώλιο (Natural monopoly)

Φυσικό μονοπώλιο είναι το μονοπώλιο που δημιουργείται όταν μία μόνο επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε ολόκληρη την αγορά, σε μικρότερο κόστος απ’ ότι μπορούν οι υπόλοιπες.

Μονοπώλιο (Monopoly)

Μονοπώλιο είναι μια μορφή αγοράς στην οποία (1) Υπάρχει μία μόνον επιχείρηση, (2) Το προϊόν θεωρείται μοναδικό και δεν έχει καλά υποκατάστατα, (3) Η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό (4) Υπάρχουν εμπόδια που κάνουν αδύνατη την είσοδο άλλων επιχειρήσεων. […]