Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Natural rate of unemployment)

Φυσικό ποσοστό ανεργίας, κατά τον Friedman, είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκείνο το μισθό ο οποίος εξισώνει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας.