Γραμμάτιο (Note / Bill)

Γραμμάτιο είναι χρεόγραφο ή πιστωτικός τίτλος που εκδίδεται από τον αγοραστή και περιέχει υπόσχεση του, να πληρώσει στον πωλητή ένα συγκεκριμένο ποσό στο τέλος προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. […]