Παράδοξο της Αξίας (Paradox of value)

Παράδοξο της αξίας ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται πολλές φορές μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής των αγαθών και της σπουδαιότητας που έχουν αυτά για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. […]