Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (Warrants)

Παραστατικά απόκτησης μετοχών είναι ουσιαστικά δικαίωματα αλλά όχι υποχρεώσεις του κατόχου τους, να αγοράσει μετοχές σε προκαθορισμένη τιμή και οποτεδήποτε θέλει μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο. […]