Πλήρης / Ελεύθερος / Τέλειος Ανταγωνισμός (Perfect competition)

Πλήρης / ελεύθερος / τέλειος ανταγωνισμός επικρατεί στην αγορά όταν υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές που δρουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και δεν έχουν τη δύναμη, σε ατομικό επίπεδο, να επηρεάσουν την τιμή του προϊόντος. […]