Περιοδική Απογραφή (Periodic inventory)

Περιοδική απογραφή είναι το σύστημα απογραφής που εφαρμόζεται όταν δεν ενδιαφέρεται η επιχείρηση να έχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τις μονάδες και το κόστος ανά μονάδα των εμπορευμάτων που έχει πωλήσει. […]