Κωδικός Ασφαλείας (PIN (personal identification number))

PIN είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που αποτελείται από γράμματα ή/και αριθμούς και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών των τραπεζών, όταν εκτελούν ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. […]