Μονοπώλιο (Monopoly)

Μονοπώλιο είναι μια μορφή αγοράς στην οποία (1) Υπάρχει μία μόνον επιχείρηση, (2) Το προϊόν θεωρείται μοναδικό και δεν έχει καλά υποκατάστατα, (3) Η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό (4) Υπάρχουν εμπόδια που κάνουν αδύνατη την είσοδο άλλων επιχειρήσεων. […]