Ρικαρδιανή Ισοδυναμία (Ricardian equivalence proposition / theorem)

Ρικαρδιανή ισοδυναμία είναι μια οικονομική θεωρία που υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που μειωθούν οι φόροι σε μία χώρα, η θετική επίδραση που θα προκύψει στην κατανάλωση από το υψηλότερο σημερινό εισόδημα θα είναι ισοδύναμη με […]